: : G Ü N C E L : :

AKCİĞER ARŞİVİ 18 YAŞINDA

  Uzmanlık alanımızın en uzun soluklu yayınlarından birisi olan Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, 18. yılının ilk sayısında ilgiyle okuyacağımız makalelerle okuyucusuyla buluştu. Orijinal bir araştırma olan ”Pulmoner Embolide Pulmoner Arteriyel Bilgisayarlı Tomografi Obstrüksiyon İndeks Oranı ile D-Dimer ve Ortalama Trombosit Hacmi İlişkisi” konulu çalışmada, pulmoner embolisi olan 63 hastanın verileri değerlendirilerek, ortalama trombosit hacmi ve D-dimer’in pulmoner embolili hastalarda anlamlı ...

Devamı »

İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS

Göğüs Hastalıkları uzmanlık alanımızın güncel konularını detaylarıyla ele alıp, son yıllardaki literatür ışığında, meslektaşlarımızla paylaştığımız Güncel Göğüs Hastalıkları Serimizin bu sayısını İdiyopatik Pulmoner Fibrozis konusuna ayırdık. Bu etiyolojisi bilinmeyen, geri dönüşsüz, akciğerlere sınırlı kronik fibrotik akciğer hastalığının, tanı, takip ve tedavisinde ortaya çıkan gelişmelerin paylaşımının günlük pratiğimize büyük bir katkı vereceğini düşünüyoruz. Bu sayımızda İdiyopatik Pulmoner Fibrozisin, Tanım, Sınıflama, Klinik ve Genetik Bulgular, Yeni Biyobelirteçler gibi ...

Devamı »

TÜTÜN KONTROLÜ

Birçok hastalığın önlenebilir nedenleri arasında yer alan ve erken ölümlere neden olan tütün kullanımı, günümüzde küresel bir salgın olma özelliğini artırarak devam ettirmektedir. Dünyada her yıl 5,5 trilyon adet sigara üretilmektedir. Bugün dünyada 1.1 ile 1.3 milyar kişi sigara veya diğer tütün ürünlerini kullanmaktadır. Bu sayı, 15 yaş üstü dünya nüfusunun üçte birine denk gelmektedir ve bunun 2025 yılında 1.6 ...

Devamı »

SÜRÜCÜLERDE UYKU APNESİ SORUNU

Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan düzenlemelere uygun olarak ülkemizde de Sürücü adaylarında ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik  29 Aralık 2015 tarihli ve29577 nolu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. UYKUDER’in kuruluşunun 10. Yılında Trabzonda 25 – 29 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen 5. Uyku Bozuklukları Kongresinde bu konu masaya yatırıldı. Yeni ehliyet yönetmeliğine göre; ...

Devamı »

5. UYKU BOZUKLUKLARI KONGRESİ

Uykuder 5. Uyku Bozuklukları Kongresini başarı ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Uykuder olarak 10. Kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu yıl en kapsamlı bilimsel aktivitemiz olan Kongremizle birlikte 7. Uyku Bozuklukları Kursunu ve 5. Uyku Teknisyenliği kursunu, 25-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında Novotel, Trabzon’da gerçekleştirdik. Uykuder olarak 10. Kuruluş yıl dönümünü de coşkuyla kutladığımız toplantılarımızı başarı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Kongremiz ile birlikte ...

Devamı »
Tasarım: #drriza.com