ADDICTA TÜTÜN ÖZEL SAYISINI HAZIRLIYORUZ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından dört ayda bir yayımlanan Addicta: The Turkish Journal on Addictions dergisinin 2019 yılı özel sayısının konusu Tütün olacaktır.  http://addicta.com.tr/ozel-sayi-cagrisi/

Başta Emerging Sources Citation Index (Web of Science) olmak üzere, Academic Search Premier (EBSCO) ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı gibi indekslerde dizinlenen Addicta, bağımlılık sorununu ele alan araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir.

Derginin amacı uluslararası ve disiplinlerarası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, bağımlılıkla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de bağımlılıkla ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, bağımlılık tartışmalarına yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de bağımlılık alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Addicta’da Sağlık Bilimleri, Halk Sağlığı, Kriminoloji, Adli Tıp, Hemşirelik, Toksikoloji, Psikiyatri, Sosyoloji, Psikoloji, Din Psikolojisi, Eğitim Bilimleri, Hukuk, İletişim, Felsefe ve Sosyal Hizmetler alanlarından (bu alanların dışından da nitelikli) özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri, vaka analizleri ve kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.

Bu özel sayıda, “Tütün” konusuna ilişkin güncel çalışmalara öncelik verilecektir. Son yüzyılın en büyük salgını olan tütün bağımlılığı, milyonlarca insanın sadece sağlık sorunlarına neden olmakla kalmamakta aynı zamanda ekonomik bir silah olarak da dünyada etkin bir fonksiyon görmektedir.  Ülkemizde tütün ile olan mücadelenin bilimsel verilerin ışığında sürdürülmesi ve tütünün her alanda yaratmış olduğu etkinin farkına varılması için bu alanda yapılmış olan çalışmalar büyük önem teşkil etmektedir.

Özel sayıya gönderilecek yazılar, “Tütün” ana başlığı kapsamında olmak koşulu ile aşağıdaki konuları ve/veya daha farklı temalar üzerine araştırmaları ve kitap incelemelerini içerebilir:

Öğrenciler arasında tütün kullanımı

Yetişkinler arasında tütün kullanımı

Elektronik sigara kullanımı

Nargile kullanımı

Sigara kullanımının azaltımı

Tütün ürünlerinin toplumsal kabulü

Tütün ürünleri kullanımında global trendler

Tütün kaynaklı ölümlerin mukayesesi

Tütün reklamları analizleri

Tütün ürünleri yasakları

Nikotin/tütün bağımlılığı

Sigarayı bırakmada cinsiyet farklılıkları

Tütün ve diğer bağımlılık yapan maddelerin ilişkisi

Tütün ürünlerinin kimyasal kompozisyonu ve evrimi

Çoklu tütün ürünü kullanımı

Kohort çalışmalarında tütün

İkili kullanım

Biogöstergeler

Emisyonlar

Zararlı ve potansiyel zararlı bileşenler

Küresel tütün salgınının kontrolü ve engellenmesi

Pasif içicilik

Tütün Kontrolü

Tütün Kontrol Politikaları

Tütün zarar azaltımı

Sigara ve kronik hastalıklar ile olan ilişki

Sigaranın sistemik etkileri

Maternal sigara kullanımı ve etkileri

Sigara ile ilişkili maligniteler

Tütün tüketiminin ekonomik yükü

Sigara bırakma stratejileri

Addicta olarak beşeri bilimler, sosyal bilimler ve tıp alanlarındaki akademisyen ve araştırmacıların katkılarını ve disiplinler arası bakış açısıyla yazılmış makalelerini bekliyoruz. Yazıların gönderilmesi için son tarih 30 Ekim 2019’dur.

Yazarlardan makalelerini online servisimizi kullanarak göndermeleri beklenmektedir; posta veya e-posta yoluyla gönderilen yazılar dikkate alınmayacaktır.

Bu dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar http://addicta.com.tr/yazarlara-notlar/ adresinde belirtilen, Addicta’nın yazım kurallarına uygun bir biçimde düzenlenmelidir.

Addicta için genel bir platform kurmayı hedefleyen bu çalışmanın bir parçası olmanızı bekliyoruz. Her türlü sorunuz için editörlerimizle mehmetkarada@gmail.com ya da drozgeaydinguclu@gmail.com adresleri üzerinden bağlantı kurabilirsiniz.

Dergi hakkında daha detaylı bilgiye http://addicta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

159 Okuma

Benzer Yazılar

SÜRÜCÜLERDE UYKU APNESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik araştırmalarda, uyku apnesinin etkisinin kesinleşmesi sonucunda, Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizde ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com