AKCİĞER ARŞİVİ 18 YAŞINDA

 

Uzmanlık alanımızın en uzun soluklu yayınlarından birisi olan Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, 18. yılının ilk sayısında ilgiyle okuyacağımız makalelerle okuyucusuyla buluştu. Orijinal bir araştırma olan ”Pulmoner Embolide Pulmoner Arteriyel Bilgisayarlı Tomografi Obstrüksiyon İndeks Oranı ile D-Dimer ve Ortalama Trombosit Hacmi İlişkisi” konulu çalışmada, pulmoner embolisi olan 63 hastanın verileri değerlendirilerek, ortalama trombosit hacmi ve D-dimer’in pulmoner embolili hastalarda anlamlı olarak yükseldiği ve trombosit sayısının buna korele olarak düştüğü vurgulanmış ve sonuçlar literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Olgu sunumlarında; ”Koroner Baypas Sonrası Geç Dönemde Plevral Efüzyon Drenajından Kaynaklanan Reekspansiyon Akciğer Ödemi” erken dönemde tanı konulmazsa ölümcül olacak dikkat çekici bir bir olgu olması nedeniyle bu sayıda yer almıştır. Diğer olgular; ”Atipik Radyolojik Görünümlü Pulmoner Alveolar Mikrolitiazis” hematolojikmalignitesi bulunan bir hastada pulmoner alveoler proteinozisin nadir bir ayırıcı tanısı olması açısından yayınlandı. Son olgu ise ”Akciğerde İzole Kitle Şeklinde Bulgu Veren Prostat Kanseri Metastazı” kemik metastazı olmadan da prostat kanserinin akciğerde metastaz yapabileceğinin vurgulanması açısından ilginç bulundu.

Bu sayıda yer alan iki derlemeden ilki; ”Astım ve Beslenme Etkileşimi”, diğeri ise ”Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Prostasiklin Analogları ve Prostaglandin Reseptör Agonistleri” günlük pratiğimize yeni bakış açıları getirmesi açısından yararlı olacaktır.

Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla.

EDİTÖR

Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ

401 Okuma

Benzer Yazılar

SÜRÜCÜLERDE UYKU APNESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik araştırmalarda, uyku apnesinin etkisinin kesinleşmesi sonucunda, Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizde ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com