AKCİĞER KANSERİ SAYIMIZ ÇIKTI

ASYOD Tarafından yayınlanan Editörlük görevini sürdürdüğüm Güncel Göğüs Hastalıkları serisinin son sayısı Akciğer Kanserleri yayınlandı.

Dünyada kansere bağlı mortalite nedenlerinin başında gelen akciğer kanserinde, erken dönemde tanı alan evre IA olgularda beş yıllık sağ kalım %85’iken, geç tanı alan evre 4 olgularda bu oran %6’dır. Erken tanının hayat kurtarıcı olduğu bilinen akciğer kanseri konusunda hekimlerin yeni gelişmeleri takip etmesi, mesleki gelişim ve günlük pratik uygulamalarımızda önemli bir ihtiyaçtır.
Bu ihtiyacı karşılamak açısından önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız Güncel Göğüs Hastalıkları serimizin bu sayısında; Akciğer Kanseri Erken Tanısında Gelişmeler, Patolojik, Morfolojik ve Moleküler Yaklaşımlar, 8. TNM Evreleme Sistemi, Minimal İnvaziv evreleme ve
Cerrahi seçenekleri, Hedefe Yönelik Tedaviler, İmmünmodulatuvar Tedaviler, Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) gibi bir çok konuda, konsantre bilgiler içeren makaleler, deneyimli bilim insanları tarafından kaleme alındı.
Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen başta ASYOD yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Akın KAYA, sayı editörlerimiz Prof. Dr. Ufuk YILMAZ, Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU ve Uzm. Dr. Murat KIYIK olmak üzere, yazar olarak katkı veren tüm bilim insanlarına çok teşekkür ediyorum.

EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ

Makaleler

Akciğer Kanseri Erken Tanısında Gelişmeler; Henüz Sadece BT Mi? / New Trends in Detecting Early Diagnosis of Lung Cancer: Still CT Scan?
Dr. Sibel ARINÇ, Dr. Meltem AĞCA
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.034
Patoloji: Morfolojiden Moleküler Analize Geçişde Doku Ekonomisi / Pathology: Tissue Economıcs in the Transition From Molecular Analysis to Morphology
Dr. Büge ÖZ
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.035
Akciğer Kanserinde Sıvı (Likit) Biyopsinin Yeri / Liquid Biopsy in Lung Cancer
Dr. Pınar AKIN KABALAK, Dr. Ülkü YILMAZ
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.036
Multifokal Akciğer Kanseri Tanısında Morfolojik ve Moleküler Yaklaşım / Morphological and Molecular Approach to Diagnosis of Multifocal Lung Cancer
Dr. Funda DEMİRAĞ
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.037
Minimal İnvaziv Mediastinal Evreleme Araçları; EBUS, EUS, EUS-B / Methods for Minimally Invasive Staging; EBUS, EUS, EUS-B
Dr. Binnaz Zeynep YILDIRIM, Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.038
Akciğer Kanseri 8. TNM Evreleme Sistemi / The 8th Edition of the TNM Classification for Lung Cancer
Dr. Murat KIYIK
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.039
Minimal İnvaziv Cerrahi Seçenekleri; VATS ve RATS / Minimally Invasive Thoracic Surgery; VATS & RATS
Dr. Levent CANSEVER, Dr. Salih DUMAN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.040
T1-3 N2 KHDAK’de Cerrahi Tedavi Yaklaşımları / Surgical Treatment Approaches in T1-3 N2 NSCLC
Dr. Muzaffer METİN, Dr. Celal Buğra SEZEN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.041
T1-3 N2 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde (KHDAK) Cerrahi Dışı Tedavi Yaklaşımları / Non-Surgical Treatments in NSCLC with T1-3 N2 Stage
Dr. Hale Başak ÇAĞLAR
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.042
Akciğer Kanserinde Perkütan Yaklaşım ile Minimal İnvazif Tedaviler / Minimally Invasive Percutaneous Treatments in Lung Cancer
Dr. Başar SARIKAYA, Dr. O. Melih TOPÇUOĞLU
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.043
Hedefe Yönelik Tedavilerde Nereye Geldik? / Evaluation of Recent Targeted Treatments
Dr. Özlem ERCELEP, Dr. Perran Fulden YUMUK
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.044
Akciğer Kanserinde İmmünmodulatuvar Tedaviler / Immunmodulatuar Treatment in Lung Cancer
Dr. Leyla ÖZER
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.045
KHDAK’de Adjuvan Sistemik Tedavinin Günlük Pratikte Kullanımı / Use of Adjuvant Systemic Treatment in Daily Practice in NSCLC
Dr. Ahmet Emin ERBAYCU
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.046
Erken Evre KHDAK’de Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) veya Cerrahi: Radyasyon Onkoloğu Görüşü / Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) or Surgery in Early Stage Non-Small-Cell Lung Cancer: The Radiation Oncologist’s Point of View
Dr. Deniz YALMAN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.047
Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde SBRT veya Cerrahi; Cerrah Görüşü / Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) or Surgery in Early Stage Non-Small-Cell Lung Cancer: The Surgeon’s Point of View
Dr. Soner GÜRSOY, Dr. Yeliz EROL
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2018.048

220 Okuma

Benzer Yazılar

SÜRÜCÜLERDE UYKU APNESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik araştırmalarda, uyku apnesinin etkisinin kesinleşmesi sonucunda, Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizde ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com