Karadağ

APNEDE OBEZİTENİN ROLÜ

Uyku laboratuvarımızda apne tanısı koyduğumuz 55 hastamız ve 15 kontrol grubunda serum Ghrelin, leptin, adiponectin ve resistin düzeylerini karşılaştırarak apnede obezitenin rolünü tartıştık. Detaylı incelemek için lütfen yazı devamını tıklayın…

Devamı »

Solunum Sistemi ve Hastalıkları Kitabı

“Solunum Sistemi ve Hastalıkları: Temel Başvuru Kitabı” Kitabın Editörleri: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ, Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Doç. Dr. Akın KAYA  TÜRK TIBBININ HİZMETİNDE Ayrıntılar için tıklayınız.

Devamı »

OBEZ APNE HASTALARINDA GÜNDÜZ AŞIRI UYKU HALİ

Obez olan Apne hastalarında serum neopterin düzeyleri ile gündüz aşırı uyku halinin ilişkisini gösterdiğimiz çalışmamız Respiratory Medicine dergisinde yayınlandı. Dergide yayınlanan makalenin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın….

Devamı »

MİKROALBUMİNÜRİ

Hipertansiyonu ve Diabeti olmayan Apneli hastalarda idrarda mikroalbumin kaçağı olduğunu gösterdiğimiz çalışmamız Sleep and Breathing dergisinde yayınlandı. Dergide yayınlanan makalenin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın….

Devamı »

HOMOSİSTEİN

Kalp Damar hastalıkları oluşmasında önemli bir risk faktörü olan serum homosistein düzeylerindeki artışı, Apneli hastalarda bağımsız bir risk faktörü olarak gösterdik. Çalışmamız Tuberculosis and Thorax dergisinde yayınlandı. Detaylar için tıklayın….

Devamı »
Tasarım: #drriza.com