Karadağ

RADYOTERAPİ İLE DÜZELEN APNE

Akciğer kanserli bir hastamızda radyoterapi ve kemoterapi sonrası düzelen Apne tablosu. Lung Cancer Dergisinin 2007 Eylül sayısında yayınlandı. DEergide yayınlanan yazı için tıklayın….

Devamı »

GEBELİK VE HORLAMA İLİŞKİSİ

Horlama ve boyun çevresi kalınlığının gebelikte oluşan hipertansiyon ve preeklamsi ile ilişkisini araştırdığımız çalışmamız Respiration dergisinin 2007 Mayıs sayısında yayınlandı. Çalışma hakkında detaylı bilgileri incelemek ve dergi metni için lütfen  tıklayın… .

Devamı »

GÜNDÜZ AŞIRI UYKU HALİ

Apneli hastalarda gündüz aşırı uyku hali ile bu hastaların serumlarındaki substance P düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırdığımız çalışmamızın sonuçları dünya literatürüne girdi. Göğüs hastalıkları alanında dünyanın en prestijli degilerinden Chest dergisi Mayıs 2007 sayısında çalışmamız yayınlandı.

Devamı »

APNE – KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR İLİŞKİSİNDE YENİ BULGULAR

Kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde apnenin rolü konusunda yaptığımız çalışmaların sonuçları dünya literatürüne girdi. Bizim çalışmamızda Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda adezyon moleküllerinin yaş, cinsiyet, BKİ, sigara ve kardiyovasküler hastalıklardan bağımsız olarak arttığı gösterildi. Detaylar için tıklayın….

Devamı »
Tasarım: #drriza.com