GÜNCEL GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ

ASYOD KİTAPLARI

Akciğer Sağlığı Ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından yılda 3 sayı olarak yayınlanan ve her sayısı belli bir konuda son 3 yılda yayınlanmış yeni literatürün gözden geçirilmesiyle hazırlanmış derlemelerden oluşan süreli yayın olarak Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi, 2013 yılında yayın hayatına başlamıştır. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi uzmanlık alanlarında büyük bir boşluğu dolduran ve mesleki gelişimimize önemli katkılarda bulunan Güncel Göğüs Hastalıkları ...

Devamı »

ASTIM

Güncel Göğüs Hastalıkları Serimizin 2020 yılında 2. sayısı Astım Konusuna ayrıldı. Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının büyük bir bölümünün ilgi alanına giren Astım; çocukları ve değişik yaş gruplarındaki erişkinleri etkileyen, tekrarlayan ataklar ile seyreden, hava yolu aşırı duyarlılığı, aşırı mukus salınımı, geri dönüşümlü hava yolu obstrüksiyonu ve hava yolu remodelingi ile karakterize kronik bir hava yolu inflamasyonudur. Astım konusunu 5 yıl önce Güncel Göğüs Hastalıkları ...

Devamı »

İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS

Göğüs Hastalıkları uzmanlık alanımızın güncel konularını detaylarıyla ele alıp, son yıllardaki literatür ışığında, meslektaşlarımızla paylaştığımız Güncel Göğüs Hastalıkları Serimizin bu sayısını İdiyopatik Pulmoner Fibrozis konusuna ayırdık. Bu etiyolojisi bilinmeyen, geri dönüşsüz, akciğerlere sınırlı kronik fibrotik akciğer hastalığının, tanı, takip ve tedavisinde ortaya çıkan gelişmelerin paylaşımının günlük pratiğimize büyük bir katkı vereceğini düşünüyoruz. Bu sayımızda İdiyopatik Pulmoner Fibrozisin, Tanım, Sınıflama, Klinik ve Genetik Bulgular, Yeni Biyobelirteçler gibi ...

Devamı »

TÜTÜN KONTROLÜ

Birçok hastalığın önlenebilir nedenleri arasında yer alan ve erken ölümlere neden olan tütün kullanımı, günümüzde küresel bir salgın olma özelliğini artırarak devam ettirmektedir. Dünyada her yıl 5,5 trilyon adet sigara üretilmektedir. Bugün dünyada 1.1 ile 1.3 milyar kişi sigara veya diğer tütün ürünlerini kullanmaktadır. Bu sayı, 15 yaş üstü dünya nüfusunun üçte birine denk gelmektedir ve bunun 2025 yılında 1.6 ...

Devamı »

PLEVRA HASTALIKLARI DERGİMİZ YAYINLANDI

Ülkemizde, asbest gibi çevresel faktörlere bağlı olarak plevra hastalıkları çok sık görülmektedir. Güncel Göğüs Hastalıkları Serimizin bu sayısında sadece çevresel faktörlere bağlı değil, mesleki, enfeksiyöz, malign ve sistemik etkenlere bağlı olarak gelişen plevra hastalıklarının tanı, takip ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı. Plevral sıvılara yaklaşım, transüda, eksuda, şilotoraks, psödoşilotoraks ayırıcı tanısı, biyolojik belirteçler, immünolojik ve mikrobiyolojik tetkikler, intraplevral ...

Devamı »
Tasarım: #drriza.com