ENGELSİZ TÜRKİYE PROJESİNİN 71. TOPLANTISI BURSA’DA YAPILDI

T.C. Başbakanlık, Özürlüler idaresi Başkanlığı tarafından 6-7 Haziran 2011 tarihleri arasında. Bursa Tayyare Kültür Merkezinde Engelsiz Türkiye Projesinin 71. Toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Valisi Sayın Şahabettin Harput’un katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Vali Şahabettin Harput, “Hayatın imkanlarından herkesin aynı derecede istifade etmesi hakkıdır. Gerçek engel, toplumda yaşanan sıkıntılara karşı duyarsız kalmaktır. Bu konuyu herkesin sahiplenmesi gereklidir.” dedi.

 Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı Sayın Bekir Köksal ise, özürlülerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları güçlüklerin sadece özürlülerin değil toplumun da katılımıyla aşılabileceğini kaydetti. ”Bu bağlamda, özürlü vatandaşlarımızın maruz kaldığı ayrımcılığı ortadan kaldırmak, istihdam yoluyla özgürleşmelerini sağlamak, yaşam koşulları ve bakım hizmetlerini iyileştirmek, ön yargılarla mücadele etmek ve güvenli bir gelecek sunmak en temel amacımızdır” diye konuştu.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı Türkiye genelinde tüm illerde bilgilendirme toplantıları ve konferanslarla düzenleyerek illerdeki kamu, yerel yönetim idarecileri ve ilgili idarelerde çalışan uygulayıcılar, sivil toplum kuruluşları, özürlü vatandaşlarımız ve yakınlarının Özürlüler Kanunu ve ilgili mevzuat, eğitim, bakım, mesleki eğitim, istihdam ulaşılabilirlik, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve uygulamada karşılaştıkları zorluk ve sıkıntılara ilişkin bilgiler verilerek uygulama aşamasında özürlüler için daha neler yapılabilir sorusunun cevabını ilgililerle birlikte aramayı amaçlamaktadır. 

Panel ve konferanslar iki aşamada gerçekleştirildi.İlk aşamada,

SAĞLIK ana başlığı altında; Özürlülük nedenleri ( doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası ) , koruyucu sağlık hizmetleri, özürlülüğün önlenmesi, yenidoğan işitme taraması, sağlık kurulu raporları yönetmeliği,

EĞİTİM ana başlığı altında; Özürlüler kanunu, özel eğitim, eğitsel değerlendirme ve tanılama, kaynaştırma, evde eğitim, özel eğitim ücretleri, özürlü bireyin ailesine yönelik eğitim hizmetleri, özürlü üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan kolaylıklar, Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Birimleri,

BAKIM ana başlığı altında; Evde bakım hizmetleri, bakıma muhtaç özürlü kavramı, yatılı bakım merkezleri, özel bakım merkezleri, engelsiz yaşam merkezleri, umut evi projesi, yeni geliştirilen hizmetler ve yönetmelikler,

İSTİHDAM ana başlığı altında; Özürlüler kanunu, özürlü kontenjanından istihdam edilme, özürlüler için devlet memurluğu sınavları, çalıştırma zorunluluğu ve denetim, kullanılabilecek kaynaklar, İstihdam amacıyla sunulan hizmetler ( meslek eğitim kursları, toplum yararına çalışma programları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları), korumalı işyerleri, teşvikler ile ilgili yeni düzenlemeler, sosyal güvenlik,

SOSYAL YARDIMLAR ana başlığı altında; Sosyal yardım uygulamaları, özürlü aylığı, özürlü aylığı affı, muhtaç aylığı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, yeşil kart, gelir vergisi indirimi, konut vergisi muafiyeti, KDV istisnası,

ULAŞILABİLİRLİK ana başlığı altında;  Yasal düzenlemeler ( özürlüler kanunu, imar kanunu, imar yönetmelikleri, belediye ve büyükşehir belediye kanunları, kat mülkiyeti kanunu), ulaşılabilirlik eylem planı, standartlar, insan hakları ve engelli mekân örnekleri, bilgiye erişilebilirlik ve ulusal özürlüler veri tabanı, ulaşımda indirimler, konularında bilgi verildi.

İkinci aşamada katılımcıların tüm soruları ve yaşadıkları sorunları dinlenerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

İnsan haklarına dayalı, ayrımcılıkla mücadele eksenli bir sosyal politikanın çerçevesini belirleyen Özürlüler Kanunu’nun ruhunu fırsat eşitliği, insan hakları ve ayrımcılığın önlenmesi ilkeleri oluşturmaktadır. Bu esaslar doğrultusunda Özürlüler Kanunu ile ulaşılabilirlik, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğe ilişkin sorunların çözümü, özürlü bireylerin her bakımdan gelişmeleri, toplumsal hayata tam katılımlarının sağlanması ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemelerin yapılması yasal çerçeveyle belirlenmiştir. Böylelikle yasa ile getirilen çağdaş düzenlemenin uygulanması sağlanarak özürlü bireylerin önündeki engellerin kaldırılması yönünde son derece önemli adımlar atılmıştır.

Engelsiz Türkiye Projesiyle ilgili detaylı bilgi için: http://www.ozida.gov.tr/engelsizturkiyeprojesi/ adresini ziyaret edebilirsiniz..

273 Okuma

Benzer Yazılar

YEŞİLAY BURSA ŞUBESİ GENEL KURULU YAPILDI

Yeşilay Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu 20/01/2019 tarihinde, saat 14.00 de Reyhanpaşa Kültür Merkezi – ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com