GARD-BURSA FAALİYETLERİ BAŞLADI

Kronik Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel İşbirliği (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases -GARD) ulusal ve uluslararası kuruluşların gönüllü olarak birleşip herkesin özgürce nefes aldığı bir dünya vizyonu çerçevesinde çalıştığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesinde kurulmuş bir birliktir. Türkiye’de tüm iller bazında örgütlenme kararı alan GARD-TÜRKİYE’nin Bursa örgütlenmesi ilk toplantısını yaptı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan ilk toplantıda önemli kararlar alındı.

GARD stratejik planı Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Eylem Planı’nın bir parçası niteliğindedir. GARD, ulusal kontrol programının kronik havayolu hastalıkları parçasının gelişimine teknik destek sağlamak için insan kaynaklarını ve finansal kaynakları bir araya getirir.

GARD’ın hedefi kronik solunum yolu hastalıklarının küresel yükünü azaltmaktır. Kronik hava yolu hastalıkları nedeniyle hastane başvurularında ve mortalite oranlarında azalmanın gerçekleştirilmesi için planlama ve uygulamalar ortaya konmalıdır. GARD’ın amacı kronik hava yolu hastalıkları ile savaşmak için geniş kapsamlı bir yaklaşım başlatmaktır. Bu amaçlar:
·  Tarafların Kronik hava yolu hastalıkları hakkındaki farkındalıklarını ve bilgi paylaşımlarını arttırmak (İletişim).

·  Kronik hava yolu hastalıklarını önleme ile ilgili küresel toplumsal taraftar kazanma ve kaynakların harekete geçirilmesi (Toplumsal Hareket).

·  Kronik hava yolu hastalıkları’nın saptanması, önlenmesi ve kontrolü için çalışan mevcut sağlık hizmetlerinin ve programalarının güçlendirilmesi (Hizmetin Genişletilmesi).

·  Kronik hava yolu hastalıkları’nın saptanması, önlenmesi ve kontrolü için yeni araç ve yöntemler geliştirilmesi ve uygulamaya sokulması (Teknik Gelişme).

Dünya Sağlık Örgütü’nün kronik hastalıklardaki genel hedefi, bu hastalıklara bağlı yıllık ölüm oranlarını en az  %2 azaltmaktır ve bu yaklaşık 22 milyon ölüme karşılık gelmektedir. Kronik solunum yolu hastalıkları bu ölümlerin %7’sini oluşturduğu için bu hedefe ulaşmak Kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı 2 milyon ölümü önlemek anlamına gelmektedir. Ülkemizde hazırlanan bu programın uygulanmasıyla gelecek yıllarda benzer oranlarda ve sayıda ölümü önlemek mümkün olabilecektir.

    2000 yılında ilk adımları atılan bu ittifakta, başlangıçta 17 hükümet veya hükümet dışı kuruluş yer almış, bugün üye kuruluş sayısı yetmiş dokuzu bulmuştur. Ülkemizden de Türk Toraks Derneği (TTD), 2005 yılında, Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ise 2007 yılında GARD üyesi olmuştur.

GARD Dünya Genel Kurulu Toplantılarının ilki Haziran 2006’da Çin/Pekin’de, ikincisi Haziran 2007’de Kore/Seul’de, üçüncüsü, Mayıs 2008’de Türkiye/İstanbul’da ve dördüncüsü Haziran 2009’da İtalya/Roma’da yapılmıştır..

313 Okuma

Benzer Yazılar

YEŞİLAY BURSA ŞUBESİ GENEL KURULU YAPILDI

Yeşilay Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu 20/01/2019 tarihinde, saat 14.00 de Reyhanpaşa Kültür Merkezi – ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com