GGH -2013-1 KOAH

Makaleler

Türkiye’de KOAH Epidemiyolojisi / Epidemiology of COPD in Turkey
Dr. Yasin ABUL, Dr. Tevfik ÖZLÜ
KOAH’ın Ağırlık Sınıflamasında Yeni Konsept / New Concept in the Classification of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Severity
Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Dr. Mehmet ÜNLÜ
KOAH’ın Tanı, Sınıflama ve İzleminde Solunum Fonksiyon Testlerinin Yeri / Pulmonary Function Tests for Diagnosis, Classisfication and Monitoring of COPD
Dr. Atilla UYSAL
KOAH Tedavisinde İnhale Kortikosteroidler / Inhaled Corticosteroids in COPD Treatment
Dr. Murat SEZER, Dr. Levent KART
KOAH’ta Bronkodilatör Tedavi / Bronchodilator Therapy in COPD
Dr. Münire ÇAKIR
Fosfodiesteraz-4 İnhibitörleri KOAH’ta Ne Vadediyor? / What do Phosphodiesterase-4 Inhibitors Promise in COPD?
Dr. Cengizhan SEZGİ, Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT
Amfizemde Bronkoskopik Tedavi Yöntemleri / Endoscopic Management of Emphysema
Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Dr. Murat ACAT
KOAH’da Mekanik Ventilasyon / Mechanical Ventilation in COPD
Dr. İrfan UÇGUN
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Uyku Sorunları / Sleep Disturbances in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Dr. Yılmaz BÜLBÜL
KOAH Alevlenmesi Alevlenmeler, Alevlenmelerin Önlenmesi, Tedavisi ve Prognostik Anlamı / COPD Exacerbations Exacerbations and Preventing, Treatment and Prognostic Significance of Exacerbations
Dr. Ömer ARAZ, Dr. Elif YILMAZEL UÇAR, Dr. Metin AKGÜN
KOAH Tedavisinde Sigaranın Bıraktırılması / Role of Smoking Cessation in COPD Treatment
Mehmet KARADAĞ
Tütünle İlişkisiz KOAH / COPD Not Related to Tobacco
Dr. Mehmet POLATLI
KOAH’TA İmmünizasyon / Immunization in COPD
Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ
KOAH’da Pulmoner Rehabilitasyon: Kime, Ne Zaman, Nasıl? / Pulmonary Rehabilitation in COPD: To Whom, When, How?
Dr. Pervin KORKMAZ EKREN, Dr. Alev GÜRGÜN
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının Perioperatif Değerlendirilmesi / Perioperative Evaluation of COPD Patients
Dr. Servet KAYHAN, Dr. Halit ÇINARKA, Dr. Nurhan KÖKSAL
KOAH’ta Yaşamın Son Günleri / The Last Year of Life of COPD
Dr. Aslıhan YALÇIN, Dr. Akın KAYA
KOAH’da Sistemik Sorunlar ve Yaklaşım / Systemic Manifestations and Comorbidities of COPD
Dr. Kürşat UZUN, Dr. Emin MADEN

 

131 Okuma

Benzer Yazılar

AKCİĞER TRANPLANTASYONU

⇐Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından yayınlanan Güncel Göğüs Hastalıkları serimizin bu sayısını Akciğer ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com