GGH- 2013-2 NIMV

 

Makaleler

Türkiye’de NIMV Kullanımının Dünü Bugünü / The History of NIMV in Turkey
Dr. Turgay ÇELİKEL
Noninvaziv Ventilasyonda Kullanılan Cihazlar, Modlar ve Maskeler / Equipments, Modes and Masks in Noninvasive Ventilation
Dr. Kürsat UZUN
NIV’de Hasta Monitörizasyonu ve Sorunlarla Basa Çıkma / Patint Monitoring and Troubleshooting During NIV
Dr. İrfan UÇGUN
Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulama Yeri: Acil, Servis, Yoğun Bakım Ünitesi / Location of Noninvasive Mechanical Ventilation Application: Emergency Care, Wards, Intensive Care Unit
Dr. Aylin ÖZSANCAK UĞURLU
Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon / Noninvasive Ventilation for Acute Hypercapnic Respiratory Failure
Dr. Turgut TEKE
Kalp Yetmezliğinde de Kullanalım Mı? / Shall We Use in Heart Failure Too?
Dr. Aydın ÇİLEDAĞ, Dr. Akın KAYA
Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) ve Pnömonide Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Etkili Mi? / The Efficacy of Noninvasive Mechanical Ventilation in Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) and Pneumonia
Dr. Müge AYDOĞDU
Obezite Hipoventilasyon Sendromunda Noninvaziv Ventilasyon Kullanımı / The Use of Noninvasive Ventilation in Obesity Hypoventilation Syndrome
Dr. Ezgi ÇETİNOĞLU, Dr. Ahmet URSAVAS
Uykuda Solunum Bozukluklarında Kime, Hangi Cihazları Kullanalım? / Which Device Should Be Used to Whom in Sleep Related Breathing Disorders?
Dr. Mehmet KARADAĞ
Nöromusküler Hastalıklarda Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Etkili Mi? / Is Noninvasive Mechanical Ventilation Effective in Neuromuscular Diseases?
Dr. Begüm ERGAN ARSAVA
Göğüs Kafesi Hastalıklarında Ne Kadar Etkili? / How Effective in the Thoracic Cage Disorders?
Dr. Asiye KANBAY
Weaning ve Postekstübasyon Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon / Noninvasive Mechanical Ventilation in Weaning and Postextubation Respiratory Failure
Dr. Cengizhan SEZGİ
Terminal Dönem Hastalarda Noninvaziv Mekanik Ventilasyon / Noninvasive Mechanical Ventilation in End of Life
Dr. Levent KART, Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU
Akciğer Rezeksiyonu ve Künt Toraks Travması Sonrası Noninvaziv Ventilasyon Desteği / Noninvasive Ventilatory Support After Lung Resectional Surgery and Blunt Thoracic Trauma
Dr. Necati ÇITAK, Dr. Muzaffer METİN
Evde Uzun Süreli Noninvaziv Mekanik Ventilasyon / Long Term Home Noninvasive Mechanical Ventilation
Dr. Nejat ALTINTAS, Dr. Nicolino AMBROSINO
Pulmoner Rehabilitasyonda Noninvaziv Mekanik Ventilasyon NIMV in Pulmonary Rehabilitation / NIMV in Pulmonary Rehabilitation
Dr. Dicle KAYMAZ, Dr. Pınar ERGÜN

52 Okuma

Benzer Yazılar

AKCİĞER TRANPLANTASYONU

⇐Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından yayınlanan Güncel Göğüs Hastalıkları serimizin bu sayısını Akciğer ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com