GGH- 2013-3 AKCİĞER KANSERİ

Makaleler

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tarama, Tanı ve Evrelemedeki Yenilikler / Recent Approaches in Screening, Diagnosis and Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer
Dr. Funda YALÇIN, Dr. Mehmet GENCER
KHDAK’da Sınıflama, Patoloji ve Moleküler Biyolojideki Yenilikler, Yeni Adenokarsinom Sınıflaması Neyi Değiştirdi? / Classification in Non-small Cell Lung Cancer, Changes in Pathology and Molecular Biology, What Does the New Adenocarcinoma Classification Change?
Dr. Büge ÖZ, Dr. Şebnem BATUR, Dr. Atay ULUDOKUMACI
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Mediastinal Evreleme: EBUS, PET-BT ve Mediastinoskopide Yenilikler / Mediastinal Staging in Non-Small Cell Lung Cancer: Recent Adavnces in EBUS, PET/CT and Mediastinoscopy
Dr. Akif TURNA
Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavide Güncel Durumlar / Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavide Güncel Durumlar
Dr. Muzaffer METİN, Dr. Ali KILIÇGÜN
Evre III N2 Hastalığa Yaklaşım: Neoadjuvan Tedavide Yenilikler / Stage III N2 Disease Approach: New Trends in Neoadjuvant Treatment
Dr. Murat KIYIK
Endobronşiyal Tedavilere Güncel Yaklaşım Current Approach to the Endobronchial Treatment / Current Approach to the Endobronchial Treatment
Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL
Superior Sulkus Tümörlerinde (Pancoast) Güncel Yaklaşım / The Current Management of Superior Sulcus (Pancoast) Tumours
Dr. Necati ÇITAK, Dr. Muzaffer METİN
T4 Tümörlü Hastalarda Cerrahi ve Günümüzdeki Başarısı / Surgical Treatment of Patients With T4 Tumor and Its Nowadays Success
Dr. İsa DÖNGEL, Dr. Okan SOLAK
Oligometastatik Hastalığın Cerrahi Tedavisi / Surgical Treatment of Oligometastatic Disease
Dr. Soner GÜRSOY
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Özel Durumlar: KOAH Hastalarında Yaklaşım: Tanı ve Tedavi / Special Conditions in Non-Small Cell Lung Cancer: Management of Patients with COPD: Diagnosis and Treatment
Dr. Murat ACAT, Dr. Aylin PIHTILI
Yaşlılarda Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri / Non-Small Cell Lung Cancer in Elderly
Dr. Murat SEZER
Malign Plevral Efüzyona Yaklaşım / Approach to Malign Pleural Effusion
Dr. Filiz KOŞAR
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum / Chemotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer: Current Status
Dr. Hande TURNA
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Hedefe Yönelik Tedavi / Targeted Therapy in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer
Dr. Ufuk YILMAZ
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Radyoterapi / Radiotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer
Dr. Hale Başak ÇAĞLAR
Türkiye’de Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi / Epidemiology of Lung Cancer in Turkey
Dr. Savaş ÖZSU, Dr. Tevfik ÖZLÜ
Terminal Hastalar ve Destek Tedavisi / Patients in Terminal Stage and Palliative Care
Dr. Ahmet Emin ERBAYCU

176 Okuma

Benzer Yazılar

AKCİĞER TRANPLANTASYONU

⇐Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından yayınlanan Güncel Göğüs Hastalıkları serimizin bu sayısını Akciğer ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com