GGH – 2014-1 PNÖMONİLER

 

Makaleler

Türkiye’de Toplumda Gelişen Pnömoni Verileri / Community-Acquired Pneumonia Data in Turkey
Dr. Yılmaz BÜLBÜL
İnfluenza Sezonu Pnömonileri / Pneumonia during Influenza Outbreak Seasons
Dr. Tevfik ÖZLÜ
SARS, MERS-CoV, Hanta Virüs Pulmoner Sendromu / SARS, MERS-CoV, Hantavirus Pulmonary Syndrome
Dr. Emin MADEN
Toplum Kökenli Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus Pnömonisi Ne Kadar Önemli? / What Is the Importance of Community-Acquired Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Pneumonia?
Dr. Ümran TORU
Fungal Pnömoniler: Hangi Konakçıda, Ne Zaman, Hangi Tedavi? / Fungal Pneumonia: Which Patient, When, Which Treatment?
Dr. Ezgi ÇETİNOĞLU, Dr. Ahmet URSAVAŞ
Ağır Pnömonide Steroid Tedavisi / Steroid Theraphy in Severe Pneumonia
Dr. Erhan TABAKOĞLU
Aspirasyon Pnömonisi / Aspiration Pneumonia
Dr. Ebru ÇAKIR EDİS
Tedaviye Yanıtsız, Rezolüsyonu Gecikmiş ve Tekrarlayan Pnömoniler / Nonresolving, Delayed Resolving and Recurrent Pneumonia
Dr. Esra ERTAN YAZAR
Hastane Kökenli, Ventilatör ve Sağlık Bakımıyla İlişkili Pnömonide Tedavi / Treatment of Hospital-Acquired Pneumonia, Ventilator-Associated, Healthcare-Associated Pneumonia
Dr. Gündeniz ALTIAY
Pnömoni ve Biyobelirteçler / Pneumonia and Biomarkers
Dr. Serap DURU
Pnömoni Komplikasyonlarında Cerrahinin Yeri / Surgery for Complications of Pneumonia
Dr. H. Volkan KARA
İnfluenza Aşısı Son Karar: Yaptıralım mı? Yaptırmayalım mı? / Influenza Vaccine Last Decision: Is It Necessary or Not?
Dr. Evrim Eylem AKPINAR
Pnömokok Aşıları / Pneumococcal Vaccines
Dr. Mahşuk TAYLAN
Pediatrik Pnömoni Hastalarında Yeni Viral Etkenler / New Viral Pathogens among Pediatric Patients with Pneumonia
Dr. Hasan YÜKSEL, Dr. Ahmet TÜRKELİ
Toplum Kökenli Pnömoni Sebebi Olarak İnhale Kortikosteroidler / Inhaled Corticosteroids as a Cause of Community-Acquired Pneumonia
Dr. Serhat Erol

62 Okuma

Benzer Yazılar

AKCİĞER TRANPLANTASYONU

⇐Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından yayınlanan Güncel Göğüs Hastalıkları serimizin bu sayısını Akciğer ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com