GGH – 2014 -3 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 

Makaleler

Türkiye’de ve Dünyada İnterstisyel Akciğer Hastalığı Epidemiyolojisi / Interstitial Lung Disease Epidemiology in Turkey and the World
Dr. Ezgi DEMİRDÖĞEN ÇETİNOĞLU
Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları / The Classification of Diffuse Paranchymal Lung Diseases and Their Clinical Findings
Dr. Gülbahar DARILMAZ YÜCE
İnterstisyel Akciğer Hastalığında Histopatolojik Bulgular / Histopathological Findings of Interstitial Lung Disease
Dr. Funda DEMİRAĞ
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanı ve Takibinde Radyolojinin Rolü / The Role of Radiology in Diagnosis and Follow-up of Interstitial Lung Diseases
Dr. Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK
İnterstisyel Akciğer Hastalığında Solunum Fonksiyon Testlerinin Tanı ve Hastalık Monitörizasyonundaki Yeri Nedir? / What Is the Role of Pulmonary Function Tests in the Diagnosis and the Monitoring of the Interstitial Lung Disease?
Dr. Gamze KIRKIL
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında İnvaziv Tanı Yöntemleri / Invasive Diagnostic Methods in Interstitial Lung Disease
Dr. Elif TANRIVERDİ, Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Prognoz Belirteçleri Var Mı? / Are There Prognostic Biomarkers For Interstitial Lung Diseases?
Dr. Muzaffer SARIAYDIN, Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI
İdiyopatik İnterstisyel Pnömonilerin Yeni Sınıflaması ve Klinik Özellikleri / The New Classification and Clinical Characteristics of Idiopathic Interstitial Pneumonias
Dr. Sezgi Şahin DUYAR, Dr. Yurdanur ERDOĞAN
İdiyopatik Pulmoner Fibrozisin Tedavisinde Neler Değişti? / What Has Changed in the Treatment of IPF?
Dr. Nesrin MOĞULKOÇ
Kollajen Doku Hastalıklarında İnterstisyel Akciğer Hastalığı / Interstitial Lung Diseases In Collagen Vascular Diseases
Dr. Refik Ali SARI
İnterstisyel Akciğer Hastalığında Pulmoner Hipertansiyon Sıklığı Nedir? Tedavisi nasıl düzenlenmelidir? Pulmoner Hipertansiyon Varlığı Prognozu Etkiler Mi? / What Is the Incidence of Pulmonary Hypertension in Interstitial Lung Disease? How to Manage the Treatment? Is There Any Effect of Pulmonary Hypertension on Prognosis?
Dr. Zeynep Pınar ÖNEN
Sarkoidoz Tanı ve Tedavisinde Yenilikler / Current Approach to the Diagnosis and Treatment of Sarcoidosis
Dr. Özlem ABAKAY
Radyasyon Pnömonisi / Radiation Pneumonitis
Dr. Oya KAYACAN
İlaçlarla İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalıkları / Drug-Induced Interstitial Lung Diseases
Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT
Sigara İlişkili İntertisyel Akciğer Hastalıkları / Smoking-Related Interstitial Lung Diseases
Dr. Savaş ÖZSU, Dr. Beyza YURTSEVER

440 Okuma

Benzer Yazılar

AKCİĞER TRANPLANTASYONU

⇐Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından yayınlanan Güncel Göğüs Hastalıkları serimizin bu sayısını Akciğer ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com