GGH – 2015-1 *PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR

 

Makaleler

Pulmoner Emboliye Tanısal Yaklaşım / Diagnostic Aproach to Pulmonary Embolism
Dr. Mükremin ER
Herediter Trombofili / Hereditary Thrombophilia
Dr. Ayşegül ŞENTÜRK
Yeni Antikoagülanlar Ne Vaat Ediyor? / What are the New Anticoagulants Promising?
Dr. Nuri TUTAR, Dr. Burcu BARAN
Trombolitik Tedavi: Kime, Ne Zaman, Nasıl? / Thrombolytic Therapy: to Whom, When and, How?
Dr. H. Canan HASANOĞLU
Pulmoner Tromboemboli Yönetiminde Sorunlar ve Özel Durumlar / Pulmonary Thromboembolism Management Issues and Special Conditions
Dr. Ezgi DEMİRDÖĞEN ÇETİNOĞLU
Venöz Tromboemboliden Korunma: Kime, Ne, Nasıl? / Prophylaxis of Venous Thromboembolism: To whom, which, how?
Dr. Ayşegül KARALEZLİ, Dr. Ebru Şengül PARLAK
Nontrombotik Pulmoner Emboliler ve Nadir Görülen Pulmoner Vasküler Patolojiler / Non-Thrombotic Pulmonary Embolism and Rare Pulmonary Vascular Pathologies
Dr. Selvi AŞKER
ACCP 2014 Erişkinlerde PAH Tedavisi Rehberinde Neler Değişti? / What Has Beeen Changed in 2014 ACCP Guideline about Pulmonary Artery Hypertension Theraphy in Adults?
Dr. Gamze KIRKIL
Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon: Ne Zaman, Hangi Hastada? / Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension: When, In Which Patients?
Dr. Savaş ÖZSU
İdyopatik Pulmoner Arter Hipertansiyonu Tedavisi: Güncel Durum ve Gelecekteki Yönelişler / Management of İdiopathic Pulmoner Arterial Hypertension: Current Status and Future Trends
Dr. Hadice SELİMOĞLU ŞEN
Sol Kalp Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon / Pulmonary Hypertension Due to Left Heart Diseases
Dr. Cihan ÖREM
Kronik Akciğer Hastalıklarında Pulmoner Hipertansiyon / Pulmonary Hypertension in Chronic Lung Diseases
Dr. Bülent ALTINSOY
Cerrahi yaklaşımlar: Ne, Ne Zaman, Kime / Surgical Approaches: What, When, Who
Dr. Bedrettin YILDIZELİ
Pulmoner Vasküler Patolojilerde Girişimsel Radyoloji’nin Yeri / The Value of İnterventional Radiology in Pulmonary Vascular Pathologies
Dr. Şükrü OĞUZ, Dr. Mehmet Halil ÖZTÜRK

139 Okuma

Benzer Yazılar

AKCİĞER TRANPLANTASYONU

⇐Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından yayınlanan Güncel Göğüs Hastalıkları serimizin bu sayısını Akciğer ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com