GGH – 2017-1 *BRONKOSKOPİ

 

Makaleler

Fleksibl Bronkoskopide Anestezi: Yeni Yayınlar Ne Öneriyor? / Anesthesia in Flexible Bronchoscopy: What do the New Articles Recommend?
Dr. Nafiye YILMAZ, Dr. Elif YILMAZEL UÇAR
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.001
EBUS Mediastinal Hastalıklarda ve Akciğer Kanseri Evrelemesinde Rutin Kullanımda mı? / Is EBUS in Routine Use for Mediastinal Diseases and Lung Cancer Staging?
Dr. Sibel GÜNAY, Dr. Ersin GÜNAY
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.002
Bronşiyal Termoplasti Hangi Astım Hastalarında Seçilmeli? / Which Asthmatic Patients Should be Selected for Bronchial Thermoplasty?
Dr. Sinem İLİAZ, Dr. Turhan ECE
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.003
Amfizemde Bronkoskopik Hacim Azaltıcı Tedavilerin Yararı Var Mı? / Are Bronchoscopic Volume Reduction Treatments Benefical in E Mphysema?
Dr. Ömer ÖZBUDAK, Dr. Hülya DİROL
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.004
Endobronşiyal Tedavide Hasta Seçimi ve Yöntemlerdeki Gelişmeler / Advances in Methods and Patient Selection in Endobronchial Treatment
Dr. Demet TURAN, Dr. M. Akif ÖZGÜL
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.005
Radial Prob Endobronşiyal Ultrasonografinin Periferik Pulmoner Lezyonların Tanısında Kullanımı / The Use of Radial Probe Endobroncial Ultrasonography in Diagnosis of Peripheral Pulmonary Lesions
Dr. Ayşegül ŞENTÜRK
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.006
Periferik Lezyonlarda Navigasyon Sistemleri Bronkoskopiste Ne Kadar Yardımcı? / How do the Navigational Techniques Help Bronchoscopist for Approaching Peripheral Lesions?
Dr. Nuri TUTAR, Dr. Burcu BARAN KETENCİOĞLU
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.007
Konfokal Mikroendoskopi (Alveoloskopi) / Confocal Microendoscopy (Alveoloscopy)
Dr. Gündeniz ALTIAY
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.008
Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Tanısında Transbronşiyal Akciğer Kriyobiyopsisi / Transbronchial Lung Cryobiopsy in the Diagnosis of Diffuse Parenchimal Lung Diseases
Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Dr. Murat ACAT
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.009
Yoğun Bakımda Bronkoskopi / Bronchoscopy in Intensive Care Unit
Dr. Aydın ÇİLEDAĞ, Dr. Akın KAYA
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0010
Bronkoskopik Materyaller Genetik Mutasyonlar İçin Ne Kadar Yeterli / How Sufficient are Bronchoscopic Materials for Genetic Mutations
Dr. Halide Nur ÜRER
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0011
Bronkoskopide Son Gelişmeler / Recent Developments in Bronchoscopy
Dr. H. Erhan DİNÇER
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0012

232 Okuma

Benzer Yazılar

AKCİĞER TRANPLANTASYONU

⇐Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından yayınlanan Güncel Göğüs Hastalıkları serimizin bu sayısını Akciğer ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com