GGH – 2017-2 * İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS

 

 

IPF kapak

ÖNSÖZ

Göğüs Hastalıkları uzmanlık alanımızın güncel konularını detaylarıyla ele alıp, son yıllardaki literatür ışığında, meslektaşlarımızla paylaştığımız Güncel Göğüs Hastalıkları Serimizin bu sayısını İdiyopatik Pulmoner Fibrozis konusuna ayırdık. Bu etiyolojisi bilinmeyen, geri dönüşsüz, akciğerlere sınırlı kronik fibrotik akciğer hastalığının, tanı, takip ve tedavisinde ortaya çıkan gelişmelerin paylaşımının günlük pratiğimize büyük bir katkı vereceğini düşünüyoruz. Bu sayımızda İdiyopatik Pulmoner Fibrozisin, Tanım, Sınıfama, Klinik ve Genetik Bulgular, Yeni Biyobelirteçler gibi temel özellikleri, Solunum Fonksiyon Testleri, Radyolojik İpuçları, Tanıda İnvaziv Tanı Yöntemlerinin Yeri, Patolojik Bulgular ve Özellikleri detaylarıyla ele alındı. Son yılların en ilgi çekici gelişmeleri arasında yer alan İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Güncel Tedavi Yaklaşımı ve Yeni İlaçların Yeri, Akut Atak ve Tedavisi, Pulmoner Rehabilitasyon, Akciğer Transplantasyonu ve Yoğun Bakımda Tedavi konuları, uzmanlık alanımızda deneyimli bilim insanları tarafından hazırlanarak sunuldu. İnterstisyel Akciğer hastalıklarının ve özellikle İdiyopatik Pulmoner Fibrozisin geleceğiyle ilgili Dr. Baughman tarafından hazırlanan bölümün ilgi ile okunacağını düşünüyoruz.

Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen başta ASYOD yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Akın KAYA, sayı editörlerimiz Prof. Dr. Gamze KIRKIL, Robert P. Baughman MD, Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi Editör yardımcılarımız Doç. Dr. M. Emin AKKOYUNLU ve Doç. Dr. Ahmet ERBAYCU olmak üzere, yazar olarak katkı veren tüm bilim insanlarına çok teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ

EDİTÖR

 

Makaleler

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis: Tanım, Sınıflama, Klinik ve Genetik Bulgular, Yeni Biyobelirteçler / Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Definition, Classification, Clinical and Genetic Signs, New Biomarkers
Dr. Gamze KIRKIL
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0013
İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Solunum Fonksiyon Testleri / Pulmonary Function Tests in Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Dr. Funda COŞKUN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0014
İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Tanısında Radyolojik İpuçları / Radiological Clues in Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Dr. Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0015
İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Tanısında İnvaziv Tanı Yöntemlerinin Yeri / Interventional Procedures in the Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Dr. Nuri TUTAR
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0016
İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Patolojik Bulgular ve Özellikler / Pathological Findings and Characteristics in Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Dr. Halide Nur ÜRER
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0017
İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ve Pulmoner Hipertansiyon / Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Pulmonary Hypertension
Dr. Müge ERBAY, Dr. Savaş Sedat ÖZSU
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0018
İdiyopatik Pulmoner Fibrozisde Akut Atak ve Tedavisi / Acute Attack of Idiopathic Pulmonary Fibrosis and its Therapy
Dr. Aslıhan GÜRÜN KAYA, Dr. Yurdanur ERDOĞAN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0019
İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Güncel Tedavi Yaklaşımı ve Yeni İlaçların Yeri / Current Therapeutic Approach and New Drugs in Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Dr. Nesrin MOĞULKOÇ
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0020
İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Pulmoner Rehabilitasyon / Pulmonary Rehabilitaion in Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Dr. Pınar ERGÜN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0021
İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Akciğer Transplantasyonu / Lung Transplantation in Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Dr. Remzi BAĞ, Dr. Esen KIYAN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0022
İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ve Yoğun Bakımda Tedavi / Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Treatment in Intensive Care Unit Setting
Dr. Fatma ÇİFTCİ, Dr. Akın KAYA
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0023
İnterstisyel Akciğer Hastalığında Gelecek / The Future in Interstitial Lung Disease
Katerina ANTONIOU MD PhD, Elyse E. LOWER MD, George MARGARITOPOULOS MD, PhD, Eleni BIBAKI MD, Maria BOLAKI, MD, Robert P. BAUGHMAN MD
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2017.0024

336 Okuma

Benzer Yazılar

AKCİĞER TRANPLANTASYONU

⇐Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından yayınlanan Güncel Göğüs Hastalıkları serimizin bu sayısını Akciğer ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com