GÖĞÜS HASTALIKLARI EL KİTABIMIZ YAYINLANDI

Halk sağlığı açısından çok geniş bir yelpazede yer alan ve önemi her geçen gün daha iyi anlaşılan akciğer hastalıkları alanında, önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşündüğümüz “Göğüs Hastalıkları Tanı ve Tedavi El Kitabı”nı ülkemiz hekimlerinin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz.
Kitap toplam 16 bölümden oluşmaktadır. Kitapta göğüs hastalıklarıyla ilgili temel ve güncel küresel bilgiler, tanı, tedavi, takip odaklı ve tümüyle uygulamada olgu yönetimine dönük olarak yer aldı. Ana konuların devamında pratik bilgiler, ilaçlar ve anketler ek olarak kitabın zenginleşmesine katkıda bulundu.
Birinci ve ikinci basamakta sağlık hizmeti sunan hekimlerin ve uzmanlık eğitimi alan asistanların, günlük pratiklerini gerçekleştirirken gereksinim duyacakları bilgileri bu başvuru kitabında konsantre bir şekilde bulacaklarını umuyoruz.
Kitabın hazırlanmasında emeği geçen, bilgi ve tecrübelerini paylaşan, konusunda uzman, ülkemizin çok değerli bilim insanlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.
Ayrıca kitabın baskısını titizlikle hazırlayan Bilimsel Tıp Yayınevi çalışanlarına da teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Editörler;
Mehmet KARADAĞ
Akın KAYA
Tevfik ÖZLÜ

Göğüs Hastalıkları Tanı ve Tedavi El Kitabı Baş Sayfalar (2)

1 Okuma

Benzer Yazılar

SÜRÜCÜLERDE UYKU APNESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik araştırmalarda, uyku apnesinin etkisinin kesinleşmesi sonucunda, Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizde ...

Tasarım: #drriza.com