İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI

Uluslararası Çalışma Örgütü–ILO 28 Nisan tarihini “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” olarak ilan etmiştir. Ülkemizde ise konunun önemi nedeniyle bu gün, haftaya dönüştürülmüş ve her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arası “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” olarak ilan edilmiştir. Bu hafta boyunca tüm ülkede ilgili kuruluşlar tarafından, çeşitli eğitim programları ve etkinlikler yapılmaktadır. Bu etkinliklerin amacı; tüm işçi ve işverenlerimizin “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü” edinmeleri, işyerlerinde bu kültürü uygulamaya dönüştürmelerini sağlamaktır. Böylece yüksek oranlarla yaşamaya devam ettiğimiz iş kazalarından kurtulmayı amaçlıyor; Avrupa’da ve dünyada ön sıralarda yer aldığımız iş kazaları ve kayıplarımızın azalmasını umuyoruz.

Günümüzde teknoloji, sanayileşmeyi hızlandırmakta, bununla birlikte oluşan artı değer, toplumların refah düzeyini yükseltmektedir. Hızlı teknolojik gelişmeler; bir yandan insanın refahına hizmet ederken, öte yandan insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle sanayileşmenin ve yeni üretim yöntemlerinin ön plana çıktığı 20. yüzyıl, yoğun makineleşme ve üretim sürecine giren binlerce kimyasal maddenin neden olduğu, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ölümler ve uzuv kayıplarının yoğunlaştığı bir yüzyıl olmuştur.

Gelişmiş ülkeler yasal önlemlerle, toplumsal eğitim ve bilinçlendirme ile sorunun çözümü yönünde çaba sarf etmekte ve önemli yol almış bulunmaktadırlar. Bizim gibi sanayileşmesini tamamlayamamış, sanayici ve demokrasi kültürü az gelişmiş, eleştiri, öneri ve denetim sistemlerinin yeterli olmadığı, eğitim düzeyi düşük olan ülkelerde bu tür girişimler ne yazık ki istenilen seviyede bulunmamaktadır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli düzenleme ve yatırımların yapılamamasından dolayı iş kazaları, meslek hastalıkları gibi insan ve toplum yaşamını ilgilendiren bir çok olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir.

İstatistiklere göre, 2008 yılında Türkiye’de 1 milyon 170 bin 248 işyeri faaliyet göstermiş ve 8 milyon 802 bin 989 işçi istihdam edilmiştir. Bu işyerlerinde 72 bin 963 iş kazası, 539 meslek hastalığı vakası meydana gelirken bunların 866’sı ölümle sonuçlanmıştır. Diğer yandan 2008 yılında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kaybedilen iş günü sayısı 1 milyon 865 bin 115 olarak belirlendi. Çalışanlar 100 binden fazla günü hastanede geçirdiler.2009 yılının iş güvenliği ile ilgili yetkili birimlerinin yayınladığı verilere baktığımızda, iş kazası sonucu ölüm oranı 10/100 000 ile Avrupa da ilk sırayı almaktayız. Dünya sıralamalarında da en ön sıralarda yer alıyoruz. 2009 yılında ülkemizde 64 bin 316 iş kazası meydana gelmiştir. Bu kazalar ve meslek hastalıkları sonucu ise 1171 kişi ölmüştür.

 İş kazalarının sektörel dağılımı incelendiğinde metal sektörü yüzde 15, maden sektörü yüzde 9 ve inşaat sektörü yüzde 7.6 oranı ile ilk üç sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. ILO verilerini göre gelişmekte olan ülkelerin iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen ekonomik kayıplarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının (GSYİH) yüzde 4’ü kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda ülkemizde Toplu İş Sözleşmelerinden alınan 2008 yılı GSYİH rakamlarına göre iş kazası ve meslek hastalıklarının toplam maliyeti yaklaşık 38 milyar TL olarak tahmin ediliyor.

Sağlıklı çalışma ortamı ve çevresi, iş barışının, hızlı ve sağlıklı kalkınmanın da ön şartıdır. Çalışılan ortamın ve üretim süreçlerinin yetersiz ve olumsuz koşulları, çalışanların en temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve çalışma hakkını tehdit etmektedir. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması bir zorunluluk olmaktadır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının ortadan kaldırılması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sağladığı olanakların bu alana yönelik olarak geliştirilmesi, bilimsel araştırmaya dayalı riskin doğru tanımlanması, planlı çalışma ve üretim sürecindeki gelişmelerin bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve nihayet güvenlik önlemlerinin arttırılmasıyla sağlanabilir.

25. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI
PROGRAMI

Yer: Hilton Otel, Kayseri

4 Mayıs 2011 Çarşamba

09.30-10.00    Kayıt

10.00-12.00    Açış Konuşmaları
      Kasım ÖZER (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü)
      Ali CANCI (DİSK Genel Başkan Yrd.)
      Mahmut ASLAN (HAK-İŞ Genel Başkanı)
      Mustafa KUMLU (TÜRK-İŞ Genel Başkanı)
      Tuğrul KUTADGOBİLİK (TİSK Genel Başkanı)
      Ümit EFENDİOĞLU (ILO Türkiye Temsilcisi)
      Ömer DİNÇER (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

12:00-13:00    Kayseri Bildirisi İmza Töreni ve Toplu Fotoğraf Çekimi

13:00-14:00    Öğle Yemeği

14.00-15.30     Panel: KOBİLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE PLANLI, ÖNLEYİCİ VE KAPSAMLI YAKLAŞIM
               (Başkan: Kasım ÖZER, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü)

 • Ülkemizdeki KOBİ’lerin İSG yönünden AB ülkeleri ile karşılaştırılması ve mevzuattaki değişimler

               (İsmail GERİM, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Md. Yrd.)

 • İş Teftiş Sistemi bakışıyla KOBİ’lerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

               (M. Necdet ÇARIKÇI, İş Teftiş Kurulu Başkan Yrd.)

 • İSG yönünden KOBİLERE sağlanan teşvikler

               (Mustafa KAPLAN, KOSGEB Başkanı)

 • İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi

               (Antero VAHAPASSI, İSGİP Takım Lideri)

 • İşyeri ortam ölçümlerinin İSG açısından önemi (Laboratuar Akreditasyonu: Farkındalık ve Faydalar)

               (Dr. Ian WEBBER, ISGLABTEK Proje Uzmanı)

15.30-15.45    Ara

15.45-16.30    Soru-Cevap ve Kapanış

5 Mayıs 2011 Perşembe

09.00-10.30     Panel:   SEKTÖREL OLARAK KOBİLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
                (Başkan: Antero VAHAPASSI, İSGİP Takım Lideri)                              

 • Metal Sektöründe İSG hizmetlerinin geliştirilmesi

               (Erhan ERSAN, Uzman, Metal Sektörü)

 • İnşaat Sektöründe İSG hizmetlerinin geliştirilmesi

               (Heikki Laitinen, İSG-Yönetim Sistemleri Uzmanı)

 • Maden Sektöründe İSG hizmetlerinin geliştirilmesi

               (Nick Hardie, Uzman, Maden Sektörü)

 • İşyerlerinde Sağlık Gözetiminin Önemi

               (Brigitte Fröneberg, Sağlık Uzmanı)

10.30-10.45    Soru-Cevap

10.45-11.00    Ara     

11.00-12.00     Panel:   İSG YÖNÜNDEN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
                (Başkan: Av. Sancar BAYAZIT, Genel Sekreter, ÇEİS)                                      

 • Metal Sektörü

               (Ayben Kara, Akfel)

 • İnşaat Sektörü 

               (Nilay Sümer Ayran, Kent Konut)

 • Maden Sektörü

               (M.Ali CANTÜRK, Cantürk Madencilik)

 • Çimento Sektörü

               (Mustafa TURAN, Fabrika. Md., Kayseri Çimento)

12.00-12.30    Soru-Cevap

12.30-13.30    Öğle Yemeği

13.30-15.30     Panel:  SORUNDAN PRATİK ÇÖZÜM ÜRETİMİ – I
                (Başkan: Prof. Dr. Mustafa ALÇI, Müh. Fak. Dekanı, Erciyes Üns.)

 • Dünya çapındaki kaza olayları

               (Karl-Heinz Noetel, BG BAU, Almanya)

 • İşte Güvenliği geliştirmek için RFID kullanımı

               (Prof. Dr. Manfred Helmus, Wuppertal Üniversitesi, Almanya)

 • İskele kurulumu

               (Dr. Helmut Kreller, Layher, Almanya)

 • Operatör Güvenliği – El aletleri ile çalışmalarda riskleri azaltmak için kullanılan yeni uygulamalar

               (Stefan Geisse, Hilti, Almanya)

 • Akıllı Kişisel Güvenlik Ekipmanları

               (Neil Venter, Scott, İngiltere)          

15.30-15.45    Ara

15.45-17.15     Panel:  SORUNDAN PRATİK ÇÖZÜM ÜRETİMİ – II
                (Başkan: Karl-Heinz NOETEL, BGBAU, Almanya)

 • Cilt Koruma

               (Dr. Peter Kleesz, BGN, Almanya)

 • Güneş enerjisi tesisi inşaatında kullanılan yüksekten düşmeyi önleyici sistemler

               (Dr. Marco Einhaus, BGHM, Almanya)

 • Baş koruma

               (Marcus von Bohlen, Schuberth, Almanya)

 • Koruyucu giyim

               (Udo Pitschner, Schümer, Almanya)

17:15 – 17: 45            Soru-Cevap ve Kapanış

6 Mayıs 2011 Cuma

09:30 – 14:00             Teknik Geziler
Teknik Gezi – 1 :        Kayseri Çimento
Teknik Gezi – 2 :        HES Kablo
Teknik Gezi – 3 :        İstikbal.

2.339 Okuma

Benzer Yazılar

YEŞİLAY BURSA ŞUBESİ GENEL KURULU YAPILDI

Yeşilay Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu 20/01/2019 tarihinde, saat 14.00 de Reyhanpaşa Kültür Merkezi – ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com