MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI

Günce Göğüs Hastalıkları Serimizde 2019 yılı ikinci sayı olarak MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI ele alındı.  Konusunda uzman bilim insanları Güncel Literatür bilgileri ile donatarak konuları hazırladılar.

Derginin Tam Metnine Ücretsiz olarak bu sayfanın alt bölümünde ya da Linki Tıklayarak Ulaşabilirsiniz  LİNK

Dünyada ve ülkemizde gizli salgın olarak nitelenen Meslek Hastalıklarının değişik nedenlerle tanınamayan ve ortaya çıkarılamayan sorunlarına yakından bakmak ve milyonlarca insanın öldüğü ya da sakat kaldığı bu alana Göğüs Hastalıkları uzmanlarının dikkatini çekmek amacıyla Güncel Göğüs Hastalıkları serimizin bu sayısını Mesleki Akciğer Hastalıklarına ayırdık.
Ülkemizde bu alanda deneyim sahibi olan bilim insanlarının kaleminden, Türkiye’de ve Dünyada mesleki akciğer hastalıklarının epidemiyolojisi, Küresel iklim değişikliklerinin çalışan sağlığı ve güvenliği üzerine olan etkileri ilgi ile okunacak pasajlar halinde sunuldu. Göğüs hastalıkları alanında sık gördüğümüz KOAH gelişiminde mesleki ve çevresel maruziyetlerin etkisi, Asbest temasına bağlı akciğer ve plevra hastalıkları, silikozis, Kömür işçisi pnömokonyozu, diğer pnömokonyozlar, Mesleki Akciğer Kanseri, Hipersensitivite pnömonisi, Akut inhalasyon hasarı, Mesleki Enfeksiyon hastalıkları, Yüksek irtifa ve dalışa bağlı akciğer hastalıkları bu sayımızda detaylarıyla ele alındı ve konsantre spot bilgiler şeklinde meslektaşlarımıza sunuldu.
Sosyal Sigortacılık İşlemlerinde Hekimin Rolü: Solunumsal Fonksiyonel Bozukluğun Değerlendirilmesi ve Yönetmeliklere Uyum konusunda hazırlanan bölümler, Hekimlerin usulüne uygun, güncel bilimsel gelişmelerle uyumlu sağlık kurulu raporları oluşturabilmeleri ve sağlık kurul dosyalarında eksikliklerin bulunmaması açısından önemli kolaylıklar sağlayacak bilgiler içermektedir.

Mesleki Akciğer hastalıklarından korunma yöntemlerinin doğru bir şekilde uygulanması mesleki risklerin ortadan kaldırılması ve kontrol altına alınmasına dayalı olan birincil korunma önlemleri bu sayımızda detaylı olarak ele alındı.

Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen başta ASYOD yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Akın KAYA,

Sayı editörlerimiz Prof. Dr. Arif Hikmet ÇIMRIN ve Doç. Dr. Mehmet BAYRAM,

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi Editör yardımcılarımız Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU ve Doç. Dr. M. Emin AKKOYUNLU olmak üzere, yazar olarak katkı veren tüm bilim insanlarına çok teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ

EDİTÖR

 

Kapak / İçindekiler Dosyası
Makaleler
Kömür İşçisi Pnömokonyozu / Coal Worker’s Pneumoconiosis
Dr. Fatma ERBOY
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.019
Mesleki Akciğer Hastalıklarından Korunma / Prevention of Occupational Lung Diseases
Dr. Elif HATMAN ALTUNTAŞ
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.020
Akciğer Kanserinin Mesleki ve Çevresel Nedenleri / Occupational and Environmental Causes of Lung Cancer
Dr. Mehmet BAYRAM
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.021
Akut İnhalasyon Hasarı / Acute Inhalation Injury
Dr. Nur Şafak ALICI
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.022
Diğer Pnömokonyozlar ve Metallere Bağlı Akciğer Hastalıkları / The Other Pneumoconiosis and Metals Related to Lung Diseases
Dr. Nurhan KÖKSAL, Dr. Servet KAYHAN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.023
Küresel İklim Değişikliği ve Mesleksel Sağlık Üzerine Etkisi / Global Climate Change and Effects on Occupational Health
Dr. Ayşe COŞKUN BEYAN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.024
Mesleki KOAH Tanısına Yaklaşım / Diagnostic Approach to Occupational COPD
Dr. Ceyda ŞAHAN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.025
Silikozis / Silicosis
Dr. Arif Hikmet ÇIMRIN, Dr. Hande BAHADIR
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.026
Türkiye’de ve Dünyada Mesleki Akciğer Hastalıklarının Epidemiyolojisi / The Epidemiology of Occupational Lung Diseases in Turkey and Globally
Dr. Mehmet Erdem ALAGÜNEY
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.027
Yüksek İrtifa ve Dalışa Bağlı Akciğer Hastalıkları / High Altitude and Diving Related Pulmonary Diseases
Dr. Levent TABAK
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.028
Hipersensitivite Pnömonisi ve Mesleksel Maruziyetlerle İlişkisi / Hypersensitivity Pneumonia and Association to Occupataional Exposures
Dr. Esra AYDIN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.029
Mesleki Enfeksiyon Hastalıkları / Occupational Infectious Diseases
Dr. Hamza OGUN, Dr. Yasemin AKKOYUNLU
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.030
Asbest Temasına Bağlı Plevra ve Akciğer Hastalıkları / Pleura and Lung Diseases Due to Asbestos Exposure
Dr. Muzaffer METİNTAŞ
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.031
Sosyal Sigortacılık İşlemlerinde Hekimin Rolü: Solunumsal Fonksiyonel Bozukluğun Değerlendirilmesi ve Yönetmeliklere Uyum / Role of Physicians in Social Insurance Procedures: Assessment of Respiratory Functional Disorder, Compliance with National Regulations
Dr. Canan DEMİR
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.032
Mesleksel Astım / Occupational Asthma
Dr. Gökçen ARKAN ERDOĞAN
[ Özet Türkçe ] [ Özet İngilizce ] [ PDF ]DOI NO: 10.5152/gghs.2019.030

260 Okuma

Benzer Yazılar

SÜRÜCÜLERDE UYKU APNESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik araştırmalarda, uyku apnesinin etkisinin kesinleşmesi sonucunda, Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizde ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com