SAĞLIK RAPORLARINDA YENİ DÖNEM

Uyku Apneli hastalar artık tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacaklar. TC Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından 03.10.2019 tarihinde, Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Ekindeki KİŞİYE AİT SAĞLIK BİLGİ FORMU yeniden düzenlendi. Sürücü belgesi almak ya da yeniletmek için Sağlık raporu müracaatı yapan kişilerden, boy ve kilo bilgilerine bakılarak Vücut Kitle Endeksi 33 ve üzerinde olanlardan, tüm gece yapılmış polisomnografi tetkikinde uyku apnesi olmadığını gösteren belgeyi ibraz etmeleri istenecek.

Trafik kazalarının önlenmesi için alınan tedbirler arasında Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan düzenlemelere uygun olarak ülkemizde de Sürücü adaylarında ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik  29 Aralık 2015 tarihli ve 29577 nolu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. YÖNETMELİK İÇİN TIKLA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 8 Ocak 2016 tarihinde, Sürücü/Sürücü Adaylarına Sağlık Raporu Düzenlenmesi hakkında yayımlanarak uygulamanın nasıl yapılacağı belirlenen duyuruda Sürücü/Sürücü Adaylarının bir beyan formu ile ilk müracaatı yapması gerektiği bildirildi. Ancak beyan formunda Boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve Vücut Kitle Endeksi bildirimi yer almadı.

Bu nedenle yasal olarak zorunlu olmasına rağmen Vücut kitle endeksi (VKE) 33 kg/m2 ve üzerinde olan obez kişilerden şikayetine bakılmaksızın tüm gece polisomnografi testi istenmesi büyük oranda ihmal edildi. Bu uyku apneli hastaların sürücü olmaları ve trafik kazaları yapmaları konusundaki engelleri kaldırmıştı.

Yeni düzenlemede KİŞİYE AİT SAĞLIK BİLGİ FORMU’nda  Boy ve kilo bilgisinin beyan edilmesi, Uyku apnesi, yoğun gün boyu uyuklama vb, uyku problemlerinin beyan edilmesi zorunlu hale geldi. EK-6 Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu

ESKİ FORM                                                                       YENİ   FORM

 

 

 

 

Bu form, sağlık hizmet sunucularına sağlık raporu başvuruları için, başvurmadan önce doldurulması gerekli bir belge olarak hazırlandı. Bu formun doldurulmaması halinde sağlık raporu düzenlenmesi mümkün olmayacak.

Sağlık raporunu düzenleyen hekimlerin yeni uygulamada Vücut kitle endeksi (VKE) 33 kg/m2 ve üzerinde olan kişilerden şikayetine bakmaksızın tüm gece polisomnografi testi istememesi durumunda yönetmelikteki yaptırımı: “Tabiplerce verilen raporların gerçeğe uygun olmadığının tespiti halinde bu raporlar geçersiz sayılır ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu tabipler bir daha sürücü adayları ve sürücüler için sağlık raporu veremez. Bu husus Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir.” Şeklinde belirlendi.

Bu yeni uygulamada Uyku apneli hastaların belirlenmesi ve tedavi edilmesi halk sağlığı ve trafik kazalarının önlenmesi açısından çok önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bu yönetmeliğe göre;

  1. a) Ağır derecede apnesi olanlar (AHI>30/saat) veya orta derecede apne (15<AHI<30) ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler tedavi görmeden sürücü belgesi alamazlar.
  2. b) Uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği; en az bir uyku sertifikalı doktor (göğüs hastalıkları, psikiyatri, nöroloji, KBB uzmanı) ve bir KBB uzmanı olan üçlü heyet tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebilir. Hastalığın şiddeti, tedaviden alınan cevap, hasta PAP tedavisi uyumu gibi faktörler dikkate alınarak; ikinci grup sürücü belgesi sınıflarından alıp alamayacağı ile ambulans, resmi veya ticari araç kullanıp kullanamayacağı raporda belirtilir.
  3. c) Vücut kitle endeksi (VKE) 33 ve üzerinde olan kişilerden şikayetine bakılmaksızın tüm gece polisomnografi testi istenir.
  4. d) Tanıklı apnesi ve gündüz uyuklama hali olan kişilerden vücut kitle endeksine bakılmaksızın tüm gece polisomnografi testi istenir.

1.153 Okuma

Benzer Yazılar

SÜRÜCÜLERDE UYKU APNESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik araştırmalarda, uyku apnesinin etkisinin kesinleşmesi sonucunda, Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizde ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com