Sürücü Belgelerinin Değişiminde Son Tarih: 31 ARALIK

1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesinde son tarih 31 Aralık 2024. Bu süre içinde sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerine giderek sürücü belgelerini yenileyebiliyor.

Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişilerin yetkili sağlık kuruluşlarına giderek sürücü olur raporu almaları gerekiyor.  Sağlık raporunu düzenleyen hekimler tarafından;

  1. Horlaması olan, tanıklı apnesi ve gündüz uyuklama hali olan kişilerden tüm gece polisomnografi yani uyku apne testi istenir.
  2. Obez hastalardan Vücut kitle endeksi (VKE) 33 ve üzerinde olan kişilerden şikayetine bakılmaksızın tüm gece polisomnografi testi istenir.
  3. Ağır derecede apnesi olanlar (AHI>30/saat) veya orta derecede apne (15<AHI<30) ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler tedavi görmeden sürücü belgesi alamazlar.
  4. Uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği; en az bir uyku sertifikalı doktor (göğüs hastalıkları, psikiyatri, nöroloji, KBB uzmanı) ve bir KBB uzmanı olan üçlü heyet tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebilir. Hastalığın şiddeti, tedaviden alınan cevap, hasta PAP tedavisi uyumu gibi faktörler dikkate alınarak; ikinci grup sürücü belgesi sınıflarından alıp alamayacağı ile ambulans, resmi veya ticari araç kullanıp kullanamayacağı raporda belirtilir.

Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanununun 39/3 maddesi gereği Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacaktır.

Süre dolduktan sonra oluşacak yoğunluğu dikkate alarak 1 Ocak 2016’dan önce sürücü belgesi almış olanların yenileme işleminde acele etmeleri önerilmektedir.

1 Okuma

Benzer Yazılar

FELÇ GEÇİRENLERDE EVDE UYKU TESTİ ÖNERİLİYOR

Kanada’da son 6 ayda inme/ geçici felç geçiren 250 hastada felç nedenlerinin araştırılması ve bu ...

Tasarım: #drriza.com