Uluslararası Aile Haftası

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1993 yılında aldığı bir kararla 15 Mayıs’ı “Uluslararası Aile Günü” olarak ilan etmiştir. 1994 yılından itibaren de tüm dünyada ve ülkemizde kutlanmaya başlanmıştır. Bu günün yer aldığı hafta olan 15–21 Mayıs ise “Aile Haftası” olarak kabul edilmiştir.

Aile, evlenme, kan bağı ve diğer yasal yollarla aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan fertlerden oluşan, fertlerin psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve katılımlarının sağlandığı ve düzenlendiği temel bir toplumsal birimdir.

Uluslararası Aile Haftası’nın 2011 teması “Ailelerin Yoksulluğu ve Sosyal Dışlanmasıyla yüzleşmek” olarak belirlenmiştir.

Anayasamızın 41. maddesi “Ailenin Korunması” başlığı altında şu hükümleri getirmiştir; “Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.”

29 Aralık 1989 tarihinde 396 sayılı kanun hükmünde kararname ile Aile Araştırma Kurumu olarak kurulmuş olan, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 13.11.2004 tarihinde Resmi Gazatede yayımlanarak yürürülüğe giren 5256 sayılı Teşkilat Kanunu ile Genel Müdürlük olarak yeniden yapılandırılmıştır. T. C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araşatırmalar Genel Müdürlüğü halen Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak faalitelerini sürdürmektedir.

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün hazırladığı eğitim materyellerine web sayfalarından ulaşmak mümkün. Bunlardan birisi “Ailenin Sağlık Eğitimi” bir çok yararlı bilgi içeriyor.

 

 

.

1.268 Okuma

Benzer Yazılar

YEŞİLAY BURSA ŞUBESİ GENEL KURULU YAPILDI

Yeşilay Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu 20/01/2019 tarihinde, saat 14.00 de Reyhanpaşa Kültür Merkezi – ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tasarım: #drriza.com